15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2017 09:19

Chai bàn tay núi đốt than
Rưng rưng mắt lá đại ngàn cuồng si
Nghe trong tiếng lửa thị phi
Củi thành than, tôi thành gì... cho em

Chim buồn vỗ cánh chạm đêm
Mái chuông Sơn Tự rêu mềm sương giăng
Núi ngồi nhập nửa vầng trăng
Lặng yên không gió mà trăn trở rừng

Đưa chân xuống phố người dưng
Ôm bài học cháy của rừng đi hoang
Cháy ngầm âm ỉ còn than
Bùng lên cháy thoáng còn tàn tro bay


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012