Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 20:25

Trắng hoa ổi nở sau vườn
Nghe thơm trái chín đẫm hương mặt trời
Chân hồng nhẹ tựa lá rơi
Ra vườn hái trái lời mời ngân rung
Cỏ dưới chân điệp trùng trùng
Tiếng chim gõ kiến về cùng chim sâu
Mưa bay nhẹ nhẹ trên đầu
Vô thường một cõi về đâu bây giờ
Gió vườn thả lá vu vơ
Ta nghiêng bóng xuống khù khờ theo em


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012