Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:24

Làm sao hứng hết tài hoa
Tiếng chim Hoàng Yến dưới tà nắng mai
Mùa thu đâu hẳn tàn phai
Lá rơi đâu phải hình hài mùa thu
Gió bay hay đám sương mù
Thạch cầm gõ nhịp thiên thu nợ nần
Tháp chuông ngậm tiếng chuông ngân
Ngả đời ta bước trong ngần lời thu


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012