Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 14:09

Con thuyền chở gió chòng chành
Cánh cò cõng nhớ cong vành trăng thu
Đã quen ngủ với lời ru
Nửa đêm chợt thức giữa u mê người
Lá rơi vọng một tiếng cười
Trăm năm nguyệt tận gọi mời trăm năm
Đã say, say cả chỗ nằm
Ai về như lá... gõ nhầm vườn khuya


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012