Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 09:02

Kính dâng hương linh Ba

Con về mỗi tháng - mùng năm
Thăm nhà, viếng mộ - chưa rằm thắp nhang
Mùa sang tháng chạp rộn ràng
Mưa xuân lất phất ướt hàng cây xưa
Đưa tay hứng hạt bụi mưa
Con ngồi vá chút nắng thừa - gọi Ba
Cội mai giờ đã đi xa
Vườn xưa đau tiếng gọi gà giữa trưa
Bồ câu mổ bóng lá đưa
Cháu thơ đi học - dạ thưa chỗ ngồi
Bà con, hàng xóm, núi đồi
Nhớ ông già “Bốn” để rồi rưng rưng
Nhớ cây mai, nở đón mừng
Bao mùa xuân với đất rừng cỏ non

Gió xuân tuốt lá lòng con
Cho cây mai nhỏ nắng tròn trổ bông


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012