Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 20:45

Vay hương vạt áo chiều tà
Nghe dòn cánh phượng rụng qua lá vàng
Vay lời ru của xóm làng
Mang về phố núi quỳ vàng cơn mưa
Vay lời răn dạy ngày xưa
Thương nhau đổi áo đổ thừa gió bay
Vay mùa một chút men say
Trời thu lục bát heo may bỗng buồn


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012