Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 20:22

Gặp nhau lòng cỏ run run
Tiếng ve gọi bạn nắng buồn lênh đênh
Hờn ai chân dậm bắt đền
Thương nhau nhớ nhớ, quên quên thuở nào
Rủ nhau về chụp cào cào
Lỡ tay chụp trật chênh chao thuyền tình


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012