16/08/2020 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chênh chao

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 20:22

 

Gặp nhau lòng cỏ run run
Tiếng ve gọi bạn nắng buồn lênh đênh
Hờn ai chân dậm bắt đền
Thương nhau nhớ nhớ, quên quên thuở nào
Rủ nhau về chụp cào cào
Lỡ tay chụp trật chênh chao thuyền tình
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Chênh chao