Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 20:42

Thác ôm vai núi reo mừng
“Chơ rao” trộn tiếng “Tơ rưng” chiều rừng
Mõ rừng gõ dốc ngập ngừng
Mắt nai ngơ ngác cạ sừng vào sương
Mây đùn núi, núi đùn hương
Chân trần em bước vô thường gùi lưng
Ta về phố núi người dưng
Ngang qua tượng mộ chiều rưng rức gầy
Núi ngồi ôm một lũng mây
Bềnh bồng tay bụm cụm mây tung chiều


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012