Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2017 09:27

(Tháng năm - sinh nhật đợi quà)
Gửi người cành phượng, tím Đà Lạt hoa
Tigôn dỗi trước cổng nhà
Tím loang màu nhớ thế là ngẩn ngơ

Tháng năm - viết một bài thơ
Vườn ai nở tím, tím mơ nụ cà
Phố xưa từ thuở người xa
Mùa xưa tim tím ta qua buồn buồn

Tháng năm - mưa gõ tháp chuông
Nghiêng nghiêng ướt cánh chuồn chuồn người ơi
Tháng năm - hứng màu hoa yêu
Cùng lời chúc phúc, người yêu - yêu người


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012