Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 07:54

Hàng me rớt tiếng thòm thèm
Cười lay bóng nắng theo em đến trường
Vô tư thả xuống vô thường
Thơ ngây bứt lá bên đường đếm vui
Giận hờn mắt liếc có đuôi
Mượn em tập vở đành chui hàng rào
Tóc dài năm ngón lược cao
Gặp cô kính cận dáng cao mình gầy
Cột hai tà áo nhảy dây
Bút vung mực tím lời thầy gần xa
Về nhà thưa mẹ cùng cha
Bạn bè thương quá vẽ hoa học trò


Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012