1434.94
111 bài thơ
1 người thích
Đăng ký ngày 13/08/2009 08:36, số lượt xem: 6746
“Những phường bất nghĩa xin đừng đến
Để thềm ta xanh mãi sắc rêu” (Nguyễn Bính)

 

Thơ tình

Viết cho em