Phú Thọ quê em đẹp mộng mơ
Chè xanh cọ biếc dệt vần thơ
Bao nàng Bạch Tuyết gieo ao ước
Những kẻ tình si mãi ngẩn ngơ...

2016