Ôi những điều em nói
Có phải là thật không?
Sao tim anh đau nhói
Tê tái cả cõi lòng

Ơi bể đời trầm luân
Không thương kẻ hiền lành
Gây chi điều ngang trái
Làm chi điều bất công?

Ta muốn làm Ngộ Không
Diệt trừ loài yêu quái
Vung gậy thần Như Ý
Cho em được bình an...

27/8/2019