Khi em nói lời yêu
Tim rộn ràng nhảy múa
Như đốt lên ngọn lửa
Như đất hạn sau mưa
Khi em nói lời yêu
Anh như là đứa trẻ
Đang khát thèm sữa mẹ
Được thoả miệng no say
Khi em nói lời yêu
Con đường quen thành lạ
Khắp cỏ cây hoa lá
Cứ thì thầm xôn xao
Khi em nói lời yêu
Tâm hồn như trẻ lại
Biết yêu là yêu mãi
Thêm nồng nàn thương...thương....

2016