Em vẫn thế mãi là người không tuổi
Mặc cho ai hoá đá dưới trời kia
Dù nắng mưa bão bùng gió nổi
Càng mặn mà đằm thắm mê li...
Em vẫn thế mãi là người không tuổi
Cái miệng xinh đôi môi trầu cắn chỉ
Trái tim yêu suốt một đời chung thuỷ
Nhân hậu vị tha miệt mài không nghỉ...
Em vẫn thế mãi là người không tuổi
Có bao giờ trở lại với tháng năm?
Rồi mai đây anh về thăm đất Tổ
Có bao giờ em đón đợi anh không?

2016