Nụ cười ơi! Lạc nơi đâu?
Làng Face thiếu vắng âu sầu bấy nay
Nỗi niêm - Ai biết ai hay?
Thôi thì ta gửi gió mây tới người...

2018