Có gì ở phía xa xôi
Mà mắt em cứ rạng ngời long lanh
Nụ cười sáng cả trời xanh
Cho ai ngơ ngẩn hoá thành chàng Trương...

21/10/2017