Nhớ nhung sao cứ lặng im
Thấy em nhưng chỉ đứng nhìn mà thôi
Tình ơi đâu có xa vời?
Nhịp cầu Ô Thước giữa trời bắc ngang
Sao ta chẳng thể bước sang
Phải chăng vì sợ trái ngang cuộc đời?
Yêu thương trót đã trao người
Trái ngang thì cũng đã rồi trái ngang
Nếu không duyên nợ giữa đàng
Tương tư trút gánh cho lòng nhẹ tênh
Trót mang nặng một chữ Tình
Trước sau cũng chỉ một mình đớn đau
Nhớ thương nhuộm bạc mái đầu
Càng yêu càng khổ càng sầu là sao?...

2016