Biết em từ thuở lên mười
Gặp em cũng chỉ cười cười mà thôi
Mỗi lần anh ghé nhà chơi
Em đi hái ổi vào mời anh ăn...
Rồi anh đi mấy năm ròng
Quên em gái nhỏ. Em còn nhớ ta?
Một ngày anh lại thăm nhà
Em thành thiếu nữ mặn mà lắm thôi
Hồn anh em lấy mất rồi
Mà em vẫn cứ cười cười như xưa
Thế rồi ngày nắng ngày mưa
Anh ngày hai buổi đi về nhà em
Chúng mình đã quá thân quen
Sao chẳng dám nói yêu em một lần?...
Tình yêu trong sáng vô ngần
Em như Đức Mẹ, thiên thần. Thế thôi!...
Mối tình câm - Suốt một thời
Cứ theo ta suốt cuộc đời mến yêu...

13/2/2017