Hiu hắt đêm về buốt giá thay
Nhoài mình thức giấc tỉnh cơn say
Ngoài hiên gió lạnh miên man thổi
Bên cửa mưa buồn lất phất bay
Cố tưởng ngày qua niềm hạnh phúc
Gạn tầm quá khứ nỗi u hoài
Canh thâu gối chiếc sầu cô quạnh
Một mảnh riêng lòng ngỏ với ai?

07/2014