"Đã xem lúc 0 h"
Biết là em chưa ngủ
Có điều chi trăn trở
Mà chưa ngủ em ơi?
Anh nghe tiếng thở dài
Nghe tiếng lòng thổn thức
Nghe tiếng em trở mình
Nước mắt thầm ấm ức...
Sao không nói đi em
Giữ làm chi trong lòng
Những cay đắng tủi hờn ?
Hãy trách cứ anh đi...

2015