Đêm thành Vinh ồn ào
Sau men nồng chếnh choáng
Ta thấy mình lạc lõng
Giữa đám người lạ, quen...
Lại nhớ mắt em nhìn
Đam mê và cháy bỏng
Ôi đôi má ửng hồng
Giữa cái nắng ngày đông...
Nhớ môi cười rạng rỡ
Như e ấp điều chi
Như sen hồng mới nở
Ngắm mãi cứ mê li...
Làm sao vơi nỗi nhớ
Trong khắc khoải đêm nay
Men nồng chưa đủ say
Ta say trong nỗi nhớ!...

2016