Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: say (13)
Đăng ngày 06/08/2014 08:54, số lượt xem: 684

Một chiều nào em say cùng tôi,
Trời đất ngả nghiêng, ngả nghiêng rồi,
Hàng cây xiêu vẹo bên đường vắng,
Đò dọc tròng trành giữa dòng trôi,
Chống khuỷ vịn vai liêu xiêu đứng,
Khuỵ gối chồn chân nhấp nhỏm ngồi,
Em nhìn tôi thành hai người bạn,
Ta thấy em cười đẹp gấp đôi.

10/12/2013