Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Say (13)
Đăng ngày 25/07/2015 17:10, số lượt xem: 360

Một chén đưa lên ta uống vội
Đôi bình dốc xuống bạn chưa thôi
Liêu xiêu bước vẹo nhìn hai một
Phụng phịu vuông tròn mếu hết khôi.

HDD. Sơn La. 28.12.2014