có một ngày ta nhớ nhung trôi qua và mỉm cười
một ngày khác ta ngược lại mỉm cười nhớ nhung trôi qua
trộn lên cảm xúc qua cầu
nước rẽ đôi sau đuôi thuyền lướt
ướt cả người vì mưa
nhưng lần nào ta cũng thế khi đứng trên cây cầu nhìn nước chảy
nhớ thật đầy mỉm cười trôi qua
dòng người đi vội vã

có ngày ta nhớ nhung trôi qua và mỉm cười
em đã tới bờ sông nhìn hoa lau cỏ
gió hương thơm thổi vào anh
mưa vào người vào môi
mỉm cười chạm đôi

cơn mưa chứng kiến chuyện tình yêu
theo dòng nước chảy gợn sóng
sóng về hai bờ
sóng vào tôi
ngày hôm nay lại mưa trên cây cầu mỉm cười nhung nhớ trôi qua
một mình bước
ướt như ngày xưa