Mãi ngắm hình em say giấc mộng
Sáng rồi lòng vẫn cứ ngẩn ngơ...
Bao giờ gặp em trong đời thực
Thoả lòng mong nhớ, thoả ước mơ?

2016