Đăng ngày 20/09/2020 15:59, số lượt xem: 171

Yêu chồng nên ôm nỗi oan khiên
Lại chịu ô danh chốn cửa thiền
Quả kiếp nhân duyên chắc là thế
Oan tình rửa sạch hoá Quan Âm

2020