Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tượng (3) Tượng Quan Âm (1) Quan Âm (2)
Đăng ngày 09/01/2015 20:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/01/2015 10:11, số lượt xem: 482

Cười mà chi? Khóc mà chi?
Trăm năm biết có duyên gì cho chăng?
Hư vô mấy nẻo đạo tràng
Dắt ai? Ai dắt? Niết Bàn là đâu?
Nước Cam Lộ, lệ bể dâu
Xa luân mòn mỏi đưa nhau đi về.
Chân như buồn tủi não nề
Bao giờ cho hết u mê nghiệp trùng?

(LB. 08/2010 - Tập thơ: Cố cùng)