Kể từ giây phút chia tay
Ba năm gặp lại - ôm thầy - khoẻ không?...
Bỗng dưng tan hết nỗi buồn
Bỗng dưng lại tháy con đường nở hoa...

19/11/2018