Chồng nhậu say về
Ngủ lăn quay
Em một mình
Vật vã...

Bao năm rồi như thế
Em chỉ biết trải lòng
Với bóng mình
Với mưa gió
Hư vô
Hay một người nào xa lắm... trong mơ

Đêm nay
Trời mưa to
Điện mất
Nhà dột
Chồng ngủ say mềm
Ôi cái thân em!....