Khi chưa tới mùa thu
Đừng mong vàng chiếc lá
Nếu chưa biết về nhau
Đừng nói gì họ nhé.

Khi đang còn rất trẻ
Đừng vội gì yêu ai
Đường phía trước còn dài
Yêu sớm rồi thêm mệt
Khi ta còn phải học
Còn đến trường sớm mai.

Để bước tới tương lai
Không sợ gì gian khó
Mẹ cha nhiều vất vả
Một nắng và hai sương
Nên phải biết yêu thương
Và biết ơn cha mẹ
Phải học hành tử tế
Không phụ lòng mẹ cha.

Và công ơn thầy cô
Dạy cho mình nữa nhé
Nên khi còn rất trẻ
Đừng vội gì mà yêu.