Thêm một việc làm tốt
Bớt đi lời hứa suông
Thêm một lời cảm ơn
Bớt đi lời xin lỗi
Thêm một lời chia sẻ
Niềm vui sẽ nhân lên
Nếu làm được như thế
Cuộc đời sẽ đẹp hơn

2016