Chẳng bao giờ anh hỏi
Em có khoẻ hay không?
Mặc lòng em mong mỏi
Suốt đêm ngày hằng trông
Thôi đừng trách em ơi
Dù rằng anh không hỏi
Nhưng anh luôn theo dõi
Nghĩ về em em ơi
Chúng ta sống trên đời
Gặp nhau là duyên phận
Biết nhau là bè bạn
Dù cách trở xa xôi
Thôi đừng trách em ơi
Cốt tấm lòng thơm thảo
Sống tình nghĩa bao dung
Yêu thương trọn tấm lòng….

28/6/2021