Đăng ngày 05/11/2017 11:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi dongmai40 vào 05/11/2017 11:26, số lượt xem: 553

Mới gặp em sao cồn cào nỗi nhớ
Vừa chia tay đã mỏi mắt chờ trông
Em không hẹn nhưng anh thì cứ đợi
Suốt đêm ngày - em hỡi có biết không?...

10/9/2016