Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Nhớ (24)
Đăng ngày 22/07/2017 15:40, số lượt xem: 367

Muốn giữ cũng không nổi
Mà từ cũng chẳng song
Đứng chẳng yên được nữa
Ngồi thì chẳng ra ngồi

Đã thích ai như vậy
Nào ai đã hiểu cho
Nếu đã là như thế
Chi bằng tính tỏ bày

Tâm hồn ai xáo động
Tại những bồi hồi như
Đi thì cứ quẩn quanh
Ta nhớ ai nhớ lắm!

22/07/2017
Nhớ lại hồi ức xưa,cách đây 8 năm