Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/06/2019 10:03, số lượt xem: 320

Tử vi cầm tướng con dê
Hồ sơ lại tuổi con kê mời phiền
Có người bắt gọi chị - em
Mà minh lại muốn anh - em quá à
Tuổi nhiều nhưng cứ trẻ ra
Khiến cho mấy chị nhầm ra thế thế này
Thôi thì khai thật từ nay
Ít nhiều hãy cứ gọi thầy. cho xong...

2016