Chén rượu đầy. Mắt em sóng sánh
Ta khoác tay theo nhịp đời khát vọng
Men rượu nồng chạm làn môi cháy bỏng
Uống rượu nồng hay uống nụ hôn em?...

1/2021