Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 25/12/2017 09:40, số lượt xem: 354

Nước lũ về
Cuồn cuộn
Đỏ ngầu
Cuốn phăng
Cầu gãy
Hết lũ rồi
Sông lại xanh trong
Đôi bờ lở loác
Nước chảy xuôi
Vời vợi...
Sao em chẳng bắc cầu dải yếm
Để bờ nớ
Bờ ni
Bên lở bên bồi
Con nước hết chơi vơi?...

2015