1 phút
Bóng em vừa thấp thoáng đâu đây
Bây giờ mất hút
Vội lện đường đuổi theo
Hun hút...
10 phút
Vẫn biệt tăm
Bóng chim
Tăm cá
Nơi đâu?...
Hun hút
Đường xa...
10 giờ
Đèn nhà em vẫn tắt
Mất dấu tìm em
Mỏi mắt chờ trông
Giữa mênh mông trời sao hun hút...
24 giờ
Em ở nơi mô?
Mà đèn vẫn tắt
Xóm dưới làng trên
Tất cả lên đèn
Cả trời sao chấp chới
Anh rơi vào hố đen
Quay cuồng
Hun hút...
Trong giấc ngủ
Mơ màng
Bỗng giật mình
Thảng thốt
Em đâu?
Mà đèn vẫn tắt?
Quặn thắt
Tim đau ....
1 ngày ...
Hai ngày ..
Nhớ
Mong
Khắc khoải
Mây bay
Gió thổi
Hồn mãi đi hoang...

2021