Vẫn nhớ mãi
Mùa thu Hà Nội
Công viên Lê Nin
Chùng mình sánh bước
Gió heo may
Liễu xoả tóc bay
Tay trong tay
Dưới trời sao vời vợi

Bỗng ngập ngừng
Nhìn nhau bối rối
Vội ngắm những vì sao rơi
Bao nhiêu năm rồi
Vẫn nhớ hoài giây phút ấy
Mắt lặng nhìn không nói
Nhưng hiểu mình cùng loạn nhịp con tim…
Chỉ biết lặng nhìn
Theo ánh sao rơi

Bao nhiêu năm rồi
Vẫn dõi về nơi ấy
Vẫn cố tìm đôi mắt ấy - Sao rơi
Giữa trời sao vời vợi
Em có bao giờ
Cũng ngóng về nơi ấy
Tìm ánh sao rơi?..

Ước gì trở lại mùa thu ấy
Để chúng mình cùng sánh bước chung đôi
Cuối tận chân trời
Nhặt lại ánh sao rơi…

2015