Dù không lời thề hứa
Nhưng cũng đừng lặng im
Đừng để anh hoá đá
Suốt cuộc đời chờ mong!...

2016