Đăng ngày 22/06/2019 09:55, số lượt xem: 261

Anh em với bảy chú lùn.
Mơ nàng Bạch Tuyết ở rừng Tân Sơn.
Trải bao chớp bể mưa nguồn.
Vẫn chờ vẫn đợi chẳng sờn chí trai

2016