Ngày mai. Bạn hẹn... lại ngày mai…
Nhớ bạn mênh mông ánh mắt dài
Mail mở cả ngày trông cánh nhạn
Face lên từng phút ngóng hình ai
Canh thâu thao thức bao sầu não
Ngày cạn vấn vương mấy uất hoài
Người hỡi thấu chăng tình bạn hữu
Thuỷ chung như nhất chẳng nhoà phai…

2015