Thôi đành lỗi hẹn - Tình thương
Đúng sai mặc kệ vấn vương làm gì
Với người ta chẳng là chi
Câu ân nghĩa cũng chỉ là nước trôi
Nói lời đâu được như lời
Xót xa đau đớn còn gì là thân?
Thôi đành lỗi hẹn - Niềm tin
Yêu thương gửi lại. Riêng mình niềm đau
Núi kia bạc thếch mái đầu
Vì ai sông cạn mỡ màu kiệt khô?
Nặng lòng trót nhả đường tơ
Mong ai giữ trọn giấc mơ diễm huyền!..
Thôi đành. Buốt nhói con tim!
Xin trao người hết ân tình người ơi
Một mai góc bể chân trời
Xa nhau biết có thành người xa xôi?...
Thôi đành...thôi lại.. đành thôi...
Làm sao dứt được nỗi đời tơ vương?...

2016