Đã bao giờ em muốn tặng quà đâu
Em chỉ ước một niềm vui nho nhỏ
Dù cuộc đời lúc buồn vui sướng khổ
Anh vỗ về an ủi... hết thương đau...
Suốt cuộc đời ta mãi thuộc về nhau
Không giận hờn, oán trách chi nhau
Một món quà có nghĩa lí gì đâu
Chỉ cần anh - nơi tựa ngực gối đầu..

8/3/2018