Không thấy em lướt sóng
Lòng anh lại lo lo
Phải chăng là biển động
Em nào có biết cho?..

Nhưng mà em lướt sóng
Anh cũng thấy rất lo
Bởi gặp ngày biển động
Sóng cả thì nguy to...

Dù sao anh vẫn muốn
Em lướt sóng ngày ngày
Để anh được lo lắng
Trước nhịp sóng mê say...

2016