Thầy cô tận tuỵ chèo đò
Đón đưa lớp lớp học trò sang sông
Cuộc đời - con nước mênh mông
Thầy cô nâng bước tuổi hồng bay xa
Vượt qua bão táp phong ba
Dẫn đưa trò đến bến bờ bình yên
Dù đời còn lắm truân chuyên
Miếng cơm manh áo đỡ phần lo toan
Yêu trò mến trẻ chan chan
Lao tâm khổ tứ vì đàn em thơ
Cũng có lúc trò hư quấy nhiễu
Thầy nặng lời quát tháo vài câu
Nạt rồi lòng lại rơi châu
Trái tim tê tái âu sầu cả đêm
Cũng có lúc mỗi lần gặp lại
Mấy trò hư nhắc mãi chuyện xưa:
“Nếu thầy không nạt khi xưa
Chúng em đã trở thành lừa hôm nay”
“Nói ra thì cũng đắng cay
Thôi thầy xin lỗi bắt tay cái nào!”
Nghề thầy nghề thật quý cao
Cỗ nào sánh được lời chào: thầy cô!
Dù là trong cõi hư vô
Thầy cô cũng được tung hô đời đời!
Ngày mai trò có đến chơi
Đền hay không đến ai người biết cho?
Thôi thì ta cứ chèo đò
Mặc cho sóng lớn gió to sá gì
Ngày ngày nâng bước trò đi
Bay cao trò có nhớ về... hay không?...

11/2026