Tim ơi ngỡ đã ngủ quên
Face nhắc kỉ niệm còn nguyên nỗi niềm
Ông trời chẳng biết xe duyên
Để ai thổn thức muộn phiền bấy lâu
Nỗi niềm tưởng đến mà đau
Con tim còn nhớ còn sầu mãi thôi....

22/9/2020