Chợt nhớ
Một ngày tháng tư
Hoa tương tư chớm nở

Nơi nớ
Ai đi về
Xuôi ngược
Triền đê

Hoàng hôn lấp loáng mặt hồ
Đọng lại ánh nhìn thăm thẳm...

Tháng tư...

2017